Splošne razvojne naloge

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 splošne (in druge) razvojne naloge na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu, opravlja RRA vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri MGRT.

Svet Pomurske razvojne regije in Razvojni svet Pomurske regije sta v mesecu decembru 2015 za opravljanje splošnih razvojnih nalog v programskem obdobju 2014-2020 izbrala naslednje institucije:

  • Razvojni center Murska Sobota, nosilna institucija z nazivom RRA,
  • Razvojna agencija Sinergija d.o.o.,
  • PORA, razvojna agencija Gornja Radgona,
  • Prleška razvojna agencija giz in
  • Zavod za turizem in razvoj Lendava - Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva.


Pogodbeno partnerstvo je bilo vpisano v evidenco RRA z Odločbo MGRT št. 3030-11/2013/178 z dne 26. 2. 2016.  Zavod za turizem in razvoj Lendava prevzel naloge Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje za opravljanje splošnih razvojnih nalog v programskem obdobju 2014 - 2020 in bil vpisan v evidenco RRA pri MGRT z odločbo št. 3030-11/2013/218 dne 19. 5. 2017.