07

jan

Javni razpis za IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU UPRIZORITVENIH UMETNOSTI

Predmet projektnega razpisa JPR-UPRIZ-2020 je sofinanciranje enoletnih kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 156.066 evrov.

Razpis bo trajal od 3. 1. 2020 do 7. 2. 2020.

Besedilo javnega razpisa bo 3. 1. 2020 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/ .