07

jan

Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2

NAMEN RAZPISA je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj

 • premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:
  • premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.

UPRAVIČENI STROŠKI SO: odobrena, neizplačana EU sredstva.

DELEŽ SOFINANCIRANJA PROJEKTA s strani Sklada je do vključno 100,00% upravičenih stroškov projekta. Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenosti stroškov, ki so objavljena na spletni strani Sklada.

Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu PF2

Najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 350.000,00 EUR. Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 5.000,00 EUR.

POSOJILNI POGOJI po podprogramu PF2

 1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči pribitek 1,00% letno.
 • ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk.
 • V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00%.
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
 • Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
 1. Doba vračanja
 • Vlagatelj posojilo vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo najkasneje tri leta po podpisu pogodbe.
 • Doba vračanja posojila je največ do 36 mesecev.

ROK ZA ČRPANJE SREDSTEV je do 30 dni od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo upravičenca ta rok tudi podaljša

Vloga se odda pisno, in sicer na sledeč način:

 • Vlagatelj vloži vlogo do roka za oddajo vloge na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.

Vlagatelj vlogo odda do posameznega razpisnega roka, in sicer:

 • rok do 31. 1. 2020,
 • rok do 28. 2. 2020,
 • rok do 31. 3. 2020,
 • rok do 30. 4. 2020

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na tej povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53 ali pošljejo vprašanje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .