07

jan

Javni razpis NVO19 ZA SOFINANCIRANJE PODNEBNIH PROGRAMOV vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je krepiti delovanje nevladnih organizacij na področjih varstva okolja in urejanja prostora, in s tem prispevati k blaženju podnebnih sprememb ter prilagajanju nanje preko sofinanciranja Podnebnih programov vsebinskih mrež NVO-jev. Podnebni programi za področje varstva okolja in urejanja prostora, poleg aktivnosti na primarnih vsebinskih področjih lahko obsegajo tudi sodelovanje z NVO-ji, ki delujejo na dodatnih vsebinskih področjih (s ciljem skupnega naslavljanja podnebnih izzivov), ki so: ohranjanje narave, kmetijstvo, promet, energija, zdravstveno varstvo ali mednarodno razvojno sodelovanje.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJ na razpisu je nosilec vsebinske mreže s področja varstva okolja ali urejanje prostora (v nadaljnjem besedilu prijavitelj)

VIŠINA SREDSTEV za razpisano vsebino po javnem razpisu je skupaj 800.000 EUR iz sredstev Sklada za podnebne spremembe in je predvidena za štiriletno delovanje dveh vsebinskih mrež.

Po tem javnem razpisu se za posamezni Podnebni program lahko zaprosi za sofinanciranje do 400.000 EUR oziroma do 100 % upravičenih stroškov Podnebnega programa vsebinske mreže. Upravičeni stroški so podrobneje razčlenjeni v razpisni dokumentaciji. Z eno vlogo lahko prijavitelj kandidira za sofinanciranje največ enega Podnebnega programa vsebinske mreže. Za posamezno vsebinsko področje (varstvo okolja in urejanje prostora) bo sofinancirana največ ena mreža.

Trajanje sofinanciranja Podnebnega programa je omejeno na 48 mesecev, v katerem mora biti izveden Podnebni program in ostale obveznosti na podlagi Pogodbe, zlasti morajo biti plačani vsi računi (vključno z izplačilom plač).

Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme najkasneje do 28. februarja 2020, oziroma je oddana na pošto priporočeno najkasneje do 28. februarja 2020. Če se vloga odda fizično v Glavni pisarni Eko sklada, na naslovu Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, se le ta šteje za pravočasno, če jo Eko sklad prejme do 28. februarja 2020 do 14. ure.

Prijavitelji morajo najkasneje do vključno 28. februarja 2020 oddati tudi elektronsko verzijo prijavnice s prilogami na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. V elektronski verziji mora biti priložen finančni načrt v zapisu .xls.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je na voljo na spletnem naslovu www.ekosklad.si . Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko potencialni prijavitelji dobijo na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. , s pripisom »za razpis mreže NVO19«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana do najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.