07

jan

Javni razpis ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV ZA RAZŠIRJANJE PROGRAMSKIH VSEBIN, NAMENJENIH SENZORNO OVIRANIM

NAMEN REDNEGA LETNEGA JAVNEGA PROJEKTNEGA RAZPISA je podpora razširjanju programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim v skladu s 4. členom ZMed. Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 172.643,00 EUR.

Razpis bo trajal od 20. 12. 2019 do 24. 1. 2020.

Besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/