07

jan

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE OZAVEŠČEVALNIH IN IZOBRAŽEVALNIH PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ V LETU 2020

PREDMET RAZPISA je sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja:

2.1. Sklop A: Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov

2.2: Sklop B: Medijska pismenost

2.3. Sklop C: Boj proti trgovini z ljudmi

– Projekti namenjeni ozaveščanju mladostnikov (Sklop C1 in C2)

Urad želi sredstva nameniti za:

 1. Izvedbo preventivnih aktivnosti za učence tretje triade osnovnih šol (Sklop C1);
 2. Izvedbo preventivnih aktivnosti za srednješolce in mladostnike v vzgojnih zavodih, mladinskih domovih in stanovanjskih skupinah (Sklop C2).

 

– Projekt namenjen ozaveščanju potencialnih žrtev delovnega izkoriščanja in prisilnega dela (Sklop C3)

– Projekt namenjen ozaveščanju splošne javnosti (Sklop C4)

– Projekt namenjen različnim deležnikom, ki prihajajo v stik z begunci in migranti (Sklop C5)

POGOJI ZA PRIJAVO Upravičeni vlagatelji na vse sklope tega javnega razpisa so nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18).

Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki jih bodo izvajali v Sloveniji in bodo zaključeni do vključno

 • novembra 2020 – sklop A,
 • novembra 2020 – sklop B
 • novembra 2020 – sklopi C (vključno z oddajo poročila in zahtevka za izplačilo v obliki e-računa).

Vlagatelj lahko prijavi največ dva projekta. Na sklop A in B lahko prijavi po en projekt ali na sklope C dva projekta za različne podsklope. Vlogi za posamezen projekt morata biti poslani v ločenih ovojnicah. V primeru, da vlagatelj prijavi več projektov, kot je dovoljeno, bo komisija upoštevala vrstni red prejetja vlog.

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 2020 zagotovil 92.000 EUR, od tega

 • za sklop A 56.000 EUR,
 • za sklop B 21.000 EUR in
 • za sklop C 15.000 EUR.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo po 5.000 EUR zagotovilo sklopoma A in C (za ozaveščanje mladostnikov). Urad Vlade RS za narodnosti bo zagotovil 4.000 EUR za sklop C1 in 1.000 EUR za sklop C2. Urad za oskrbo in integracijo migrantov bo zagotovil 5.000 EUR za sklop C5.

 

Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini največ 80% skupne vrednosti projekta, pri čemer je najvišji znesek sofinanciranja:

 • za projekte sklopa A in B 7.000 EUR,
 • za projekt sklopa C1 9.000 EUR,
 • za projekt sklopa C2 6.000 EUR in
 • za projekt sklopov C3, C4 in C5 pa 5.000 EUR.

 

Zaradi večje transparentnosti in lažjega poročanja je skupna vrednost projekta omejena. Najvišja skupna vrednost projekta je

 • 750 EUR za sklop A in B,
 • 250 EUR za sklop C1,
 • 500 EUR za sklop C2 in
 • 250 EUR za sklope C3, C4 in C5.

 

Projekti, ki bodo presegali navedene zneske, bodo zavrnjeni.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

Vloge morajo prispeti na naslov Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana. Rok za oddajo vlog je torek, 14. januar 2020.

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je zadnji dan roka do 15. ure osebno oddana na naslovu Urada Vlade RS za komuniciranje. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo neodprte vrnjene vlagateljem.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je objavljena na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-komuniciranje/javne-objave/ 

Naročite jo lahko tudi na tel. 01/478-26-21, vsak delavnik med 9. in 16. uro ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Uradu Vlade RS za komuniciranje, kontaktna oseba: Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Potencialni vlagatelji so dolžni spremljati spletno stran Urada Vlade RS za komuniciranje, kjer bodo objavljene morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom.