02

apr

Popravek Javnega razpisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21

V Javnem razpisu za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21 (v nadaljevanju: razpis PPU), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020, se
1. V točki 6. »Rok za oddajo prijave« spremeni datum roka za prijavo na razpis »31. 3. 2020« na vseh mestih, kjer je naveden, tako da se nadomesti z datumom »14. 5. 2020«.
2. V točki 7. razpisa PPU »Odpiranje prijav« se besedilo »dne 3. 4. 2020« nadomesti z besedilom »naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo prijave«.