02

apr

Ustavitev Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020

 (Uradni list RS, št. 8/20 z dne 7. 2. 2020), se ustavi.

Sklep je bil izdan na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg).