23

mar

SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA 71SUB-SO19 NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE/POMOČI ZA NAPRAVE ZA SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO JAVNI POZIV 71SUB-SO19

Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo (Uradni list RS, št. 36/19) se spremeni tako, kot sledi: Besedilo 2. a) točke (Vir in višina sredstev) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi: »Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6.000.000,00 EUR.«