23

mar

SPREMEMBO JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE KMETIJSKEGA IZOBRAŽEVANJA – PRAKTIČNI POUK V LETU 2020

1. V javnem razpisu za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020 (Uradni list RS, št. 12/20; v nadaljnjem besedilu: javni razpis), se v poglavju 8. »Rok in način prijave«, v točki 8.1. datum »27. marca 2020« nadomesti z datumom »20. aprila 2020«.

2. V javnem razpisu se v poglavju 9. »Odpiranje in obravnava vlog«, v točki 9.1. datum »2. aprila 2020« nadomesti z datumom »24. aprila 2020«.

3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.