23

mar

JAVNI RAZPIS ZA 4. UKREP UREDBE: POMOČ NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM PRI ORGANIZACIJI STROKOVNIH IN JUBILEJNIH DOGODKOV ZA LETO 2020

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 10.000 evrov.

Rok prijave: 15. 4. 2020

Domača stran https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-4-ukrep-uredbe-pomoc-nepridobitnim-organizacijam-pri-organizaciji-strokovnih-in-jubilejnih-dogodkov/

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Podaljšanje roka prijave: V Uradnem listu z dne 20. 3. 2020 je bil objavljen popravek javnega razpisa, in sicer se je rok prijave podaljšal iz 27. 3. 2020 na 15. 4. 2020.

Upravičeni prijavitelji

Vlagatelj je nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Sprememba javnega razpisa za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020

1. V javnem razpisu za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020 (Uradni list RS, št. 12/20; v nadaljnjem besedilu: javni razpis), se v poglavju »Osnovi podatki o javnem razpisu«, v vrstici »Začetek vlaganja vlog in zaključek javnega razpisa« datum »27. marca 2020« nadomesti z datumom »15. aprila 2020«.

2. V javnem razpisu se v poglavju 8. »Rok in način prijave«, v točki 8.2. datum »27. marca 2020« nadomesti z datumom »15. aprila 2020«.

3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano