23

mar

PROGRAM UKREPOV NA PODROČJU ZDRAVJA: DRUGI SKLOP RAZPISOV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V LETU 2020

PROGRAMI: Program ukrepov na področju zdravja

Vrednost razpisa: 2.400.000 eur

Rok prijave: 10. 6. 2020

Trajanje projekta: do 36 mesecev.

Domača stran https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=HP-PJ-2020-2;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

CHAFEA - Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano je 17. marca objavila drugi sklop javnih razpisov za sofinanciranje projektov v okviru Programa ukrepov na področju zdravja v letu 2020. Objavljeni so naslednji trije razpisi:

  • Support to reforms in health workforce field - Initiatives on retention policies (Heading 1.2.1.1 of the AWP 2020) / Podpora reformam na področju zdravstvene delovne sile (razdelek 1.2.1.1 AWP 2020) (v okviru tega sklopa je na voljo 800 000 EUR, CHAFEA bo podprla od dva do tri projekte)
  • Support to reforms in health workforce field - Initiatives on medical deserts (Heading 1.2.1.1 of the AWP 2020) / Podpora reformam na področju zdravstvene delovne sile (razdelek 1.2.1.1 AWP 2020) (v okviru tega sklopa je na voljo 800 000 EUR, CHAFEA bo podprla od dva do tri projekte)
  • Support to reforms in health workforce field - Initiatives on task-shifting / Podpora reformam na področju zdravstvene delovne sile - Pobude za preusmeritev nalog (Heading 1.2.1.1 of the AWP 2020) (v okviru tega sklopa je na voljo 800 000 EUR, CHAFEA bo podprla od dva do tri projekte)

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo zakonito ustanovljene organizacije, javni organi, organi javnega sektorja, zlasti raziskovalne in zdravstvene ustanove, univerze in visokošolske ustanove iz držav upravičenk v okviru programa ukrepov Evropske unije na področju zdravja. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.