23

mar

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE REALIZACIJE SLOVENSKIH KRATKOMETRAŽNIH FILMSKIH PROJEKTOV – 2020

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za realizacijo kratkometražnih filmov po tem razpisu, je 250.000,00 EUR.

Zneski in deleži financiranja

Najvišji možni znesek za posamezen igrani projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 50.000,00 EUR, za posamezni dokumentarni projekt pa 20.000,00 EUR. Znesek sofinanciranja zajema tudi promocijo in distribucijo projekta v Republiki Sloveniji v višini najmanj 3 % od zaprošenega zneska. SFC sofinancira realizacijo projektov, sprejetih v sofinanciranje po tem razpisu vključno z evidentirano vrednostjo storitev Viba filma ter morebitnim že sofinanciranim razvojem scenarija in/ali razvojem projekta ter promocijo in distribucijo filma največ do 50 oziroma v primeru nizko proračunskega, mladinskega ali otroškega oziroma zahtevnega filma največ do 80 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov celotne vrednosti filma.

Rok prijave: 14. 4. 2020

Domača stran https://www.film-center.si/sl/javni-razpisi/

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov. Namen sofinanciranja realizacije kratkometražnih filmskih projektov je omogočanje filmske ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih kratkometražnih filmov.

Upravičeni prijavitelji

Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičeni producenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)«. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.