23

mar

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPOV RAZISKOVALNE OPREME (PAKET 19)

Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 8.000.000,00 EUR.

Zneski in deleži financiranja

Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme znaša največ do 80 % nabavne vrednosti za raziskovalno opremo, vendar sofinanciranje agencije ne more preseči višine 800.000,00 EUR.

Rok prijave: 30. 4. 2020

Domača stran http://www.arrs.si/sl/infra/oprema/razpisi/20/razp-oprema-20.asp

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letu 2021  (Paket 19). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katere informativna predračunska nabavna vrednost za enoto prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo javni raziskovalni zavodi, univerze in drugi javni zavodi, ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov oziroma infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije.