23

mar

USTVARJALNA EVROPA / PODPROGRAM KULTURA: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV LITERARNEGA PREVAJANJA ZA LETO 2020

Programi: Ustvarjalna Evropa

 

Rok prijave: 5. 5. 2020

Domača stran https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-lit1;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) bo 5. marca v okviru programa Ustvarjalna Evropa - podprogram Kultura - objavila javni razpis za sofinanciranje projektov literarnega prevajanja za leto 2020.

Upravičene dejavnosti: prevod, objava, distribucija in promocija kompleta upravičenih leposlovnih del z visoko literarno vrednostjo, ne glede na literarno zvrst, na primer romanov, kratkih zgodb, dram, poezije, stripov in otroškega leposlovja.

Podpora projektom literarnega prevajanja se prednostno nameni:

  • spodbujanju promocije evropske prevedene literature;
  • spodbujanju prevajanja iz manj uporabljanih jezikov v angleščino, nemščino, francoščino in španščino (kastiljščino), saj lahko prispevajo k širšemu kroženju del;
  • spodbujanju prevajanja manj zastopanih zvrsti, na primer del za mladino (otroke, mladostnike in mlade odrasle), stripov/romanov v stripu, kratkih zgodb ali poezije;
  • podpori ustrezne uporabe digitalnih tehnologij pri distribuciji in tudi promociji del;
  • spodbujanju prevajanja in promocije knjig, ki so prejele nagrado EU za književnost;
  • večji prepoznavnosti in priznanju prevajalcem. Zato se bo od založnikov zahtevalo, da v vsako prevedeno knjigo vključijo biografijo prevajalcev.

 

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so lahko založniki ali založniške hiše s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Dobro je vedeti

Če razmišljate o prijavi na razpis, vam lahko ekipa Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji pri tem pomaga. Več o podpornih aktivnostih nacionalne kontaktne točke za program Ustvarjalna Evropa v Sloveniji si lahko preberete na motovila.si.