23

mar

PROGRAM UKREPOV NA PODROČJU ZDRAVJA: RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V LETU 2020

PROGRAMI: Program ukrepov na področju zdravja

 

Vrednost razpisa: 7.850.000,00 EUR

Rok prijave: 3. 6. 2020

Trajanje projekta: Do 36 mesecev.

Domača stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-lit1;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

CHAFEA - Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano je objavila sedem javnih razpisov za sofinanciranje projektov v okviru Programa ukrepov na področju zdravja v letu 2020:

  • Healthcare public procurement in the EU / Javna naročila v zdravstvu v EU (podprt bo en projekt v vrednosti 350.000 EUR)
  • Support for health investment / Podpora za naložbe v zdravje (podprt bo en projekt v vrednosti 500.000 EUR)
  • Support for the implementation of best practices in the area of mental health – Transfer of iFightDepression (European Alliance Against Depression) / Podpora izvajanju najboljših praks na področju duševnega zdravja - Prenos iFightDepression (Evropska zveza proti depresiji) (podprt bo en ali več projektov v skupni vrednosti 2.000.000 EUR)
  • Support for the implementation of best practices in the area of mental health – Transfer of Housing First Portugal (Casas Primeiro Portugal) / Podpora izvajanju najboljših praks na področju duševnega zdravja - Portugalska (podprt bo en ali več projektov v skupni vrednosti 1.000.000 EUR)
  • Increased access to vaccination for newly arrived migrants in first line, transit and destination countries / Večji dostop do cepljenja za novo prispele migrante v državah prve linije, tranzita in namembnih državah (podprt bo en ali več projektov v skupni vrednosti 1.000.000 EUR)
  • Increased access to vaccination for disadvantaged, isolated and difficult to reach groups of population / Večji dostop do cepljenja prikrajšanih, osamljenih in težko dosegljivih skupin prebivalstva (podprt bo en ali več projektov v skupni vrednosti 1.000.000 EUR)
  • Stakeholder activities to support strengthened cooperation against vaccine preventable diseases / Dejavnosti zainteresiranih strani za podporo okrepljenemu sodelovanju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepivom (podprt bo en ali več projektov v skupni vrednosti 1.000.000 EUR)

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo zakonito ustanovljene organizacije, javni organi, organi javnega sektorja, zlasti raziskovalne in zdravstvene ustanove, univerze in visokošolske ustanove iz držav upravičenk v okviru programa ukrepov Evropske unije na področju zdravja. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.