23

mar

DRUGI RAZPIS ZA »SPODBUJANJE KREATIVNIH KULTURNIH INDUSTRIJ - CENTER ZA KREATIVNOST 2020-2021«.


Predmet razpisa
so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja  kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

 

Center za kreativnost ob razpisu organizira podporna izobraževanje za prijavitelje:

Center za kreativnost ob razpisu organizira podporna izobraževanje za prijavitelje:

- Konferenca CzK

- Izobraževanja ob razpisu (predstavitve po Sloveniji, delavnice in svetovanja)

Vrednost razpisa: 2.210.000 .EUR

Rok prijave: 6. 4. 2020

Domača stran https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-spodbujanje-kreativnih-kulturnih-industrij-center-za-kreativnost-2020-2021/

Razpisno dokumentacijo s prijavnico in razpisnimi pogoji razpisa najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo RS

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja  kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je 2.210.000 EUR (skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 1.700.000 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 510.000 EUR).

Nepovratna sredstva bodo dodeljena po naslednjih sklopih:

Sklop A1: Semenska faza »Preveritev koncepta« - namenjen raziskovanju, inoviranju in demonstraciji uporabe projektov kreativnega sektorja v realnem okolju s ciljem preveritev in pridobitev možnosti za komercializacijo. Višina sofinanciranja znaša do 15.000 EUR na projekt.

Sklop A2: Zagonska faza - »Kreativni Start Up« – namenjen zagotavljanju podpore podjetjem s področja kreativnega sektorja v fazi rasti, izboljšavi poslovnih procesov, spodbujanju ambicioznih inovativnih razvojnih projektov in širjenju na mednarodne trge. Višina sofinanciranja znaša do 40.000 EUR na projekt.

Sklop A3: Povezovanje KKS in gospodarstva - »Kreativni povezovalnik« – spodbuja strateško sodelovanje podjetij s področja kreativnega sektorja z ostalimi gospodarskimi področji skozi razvoj inovativnih rešitev, proizvodov, storitev ali procesov. Višina sofinanciranja znaša do 30.000 EUR na projekt.

Javni razpis se zaključi 6. 4. 2020.

 

Sprememba izobraževanj ob razpisu

Zaradi dogodkov povezanih s koronavirusno boleznijo 2019 je Center za kreativnost (CzK) izobraževanja ob razpisu Ministrstva za kulturo »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020–2021« prestavil na splet. Na dogodke se prijavite prek spletnega obrazca, ki ga boste našli na spletni strani CzK o izobraževanjih, o natančnem terminu in izvedbi dogodka pa boste obveščeni po elektronski pošti.

 

DELAVNICE:

torek, 24. 3. 2020, 10:00–12:00, delavnica na spletu: Definiranje tarčne skupine, načrt trženja;

torek, 31. 3. 2020, 14.00–17.00, delavnica na spletu: Pitching.

 

INFO TOČKA ZA PRIJAVITELJE: individualna svetovanja potekajo po predvidenem urniku, vendar na spletu:

ob torkih (17.3., 24.3., 31.3.), od 14.00–17.00, na spletu;

ob petkih (20.3., 27.3., 03.4.), od 10.00–14.00, na spletu.

Na dogodke se je treba prijaviti prek spletne strani www.czk.si.

Center za kreativnost sprejema prijave najkasneje do 12. ure dan pred svetovanjem. Na elektronski naslov boste nato dobili informacije o poteku svetovanja in dodeljen časovni termin, ki ga boste morali potrditi.