27

feb

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavljaJavni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka: JP-PAR-2019.Predmet poziva je sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne: – kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu;– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.Predmet poziva ne vključuje:– novogradenj,– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za poziv, je 65.000,00 EUR. Poziv bo trajal od 21. 2. 2020 do 31. 5. 2020 oziroma do porabe sredstev (do objave zaključka poziva). Besedilo javnega poziva bo 21. 2. 2020 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.

 

Obvestilo

V skladu s sklepom Vlade RS št. 41003-2/2020/1, z dne 13.3.2020, o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna, do nadaljnjega prijav investitorjev na poziv ne sprejemamo.