27

feb

Popravek Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad objavlja spremembo razpisa

V Javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj (Uradni list RS, št. 9/20) se drugi odstavek pravilno glasi:»Za izvajanje javnega poziva Sklad namenja 15 milijonov evrov iz lastnih virov. Poraba sredstev javnega poziva je zaradi trajanja projektov predvidena sukcesivno v letih od 2020 do 2023. Javni poziv je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada RS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2023.«V Javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj (Uradni list RS, št. 9/20) se zadnji odstavek pravilno glasi:»Veljavnost javnega poziva: predmetni prenovljeni javni poziv prične veljati dan po objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe – vloge prispele do pričetka veljavnosti in uporabe tega poziva, o katerih še ni bilo odločeno, se ne obravnavajo po določbah Javnega poziva za nakup stanovanj (Uradni list RS, št. 40/17, 56/17, 17/19 ali 48/19), temveč po določbah veljavnega poziva, o čemer bodo ponudniki tudi pisno seznanjeni.«