17

feb

Javni pozivi Slovenskega filmskega centra

Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja naslednje javne pozive (v nadaljevanju: javni poziv):

– Javni poziv za sofinanciranje razvoja filmskih projektov, podprtih s strani mednarodnih kopro­dukcijskih skladov, pri katerih je udeležen oziroma sodeluje Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije – 2020;

– Javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini – 2020;

– Javni poziv za sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini – 2020;

– Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo v letu – 2020.

 

Besedilo zgoraj navedenih javnih pozivov bodo od dne 14. 2. 2020 dalje objavljeni na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku »javni natečaji«.