17

feb

Javni poziv ZA NAKUP STANOVANJ IN ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO STANOVANJ

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Sklad), vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb (v nadaljnjem besedilu: stanovanj) ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije.

 

Za izvajanje programa SSRS namenja 15 milijonov evrov iz lastnih virov. Poraba sredstev programa je zaradi trajanja projektov predvidena sukcesivno v letih od 2020 do 2023.

 

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2023.

 

Sklad bo, v obdobju od objave tega javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja tega javnega poziva, kupoval stanovanja, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na naslednja v tem pozivu splošno opredeljena merila, ki so navedena v pozivu:

  1. pravni status nepremičnine
  2. pravnomočno veljavno gradbeno in pravnomoč­no uporabno dovoljenje
  3. primernost lokacije
  4. primerna struktura in funkcionalnost stanovanj
  5. primerne gradbene in tehnične lastnosti stano­vanj in stavb
  6. cena in plačilni pogoji
  7. zemljišča

 

NAČIN ODDAJE PONUDB IN IZBOR PONUDB:

Sklad pričakuje zavezujoče ponudbe za nakup stanovanj ali zemljišč na predpisanem obrazcu vključno s priloženo vso potrebno in zahtevano dokumentacijo, od objave javnega poziva pa vse do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do javne objave zaprtja tega poziva.

Poziv, obrazci vlog in ostala pojasnila o načinu oddaje ponudb so objavljeni na spletni strani Sklada, in sicer: www.ssrs.si (razpisi, podrubrika odprti javni pozivi in razpisi).

 

Pisne ponudbe – vloge z vsemi prilogami in z veljavnostjo najmanj 60 dni z možnostjo podaljšanja pri­čakujemo na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana.

Informacije v zvezi z javnim pozivom: tel. 01/47-10-500, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..