17

feb

Javni razpis za sofinanciranje PROGRAMA PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE »HURA, PROSTI ČAS« v letu 2020

Sofinanciranje interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, »Hura, prosti čas« v letu 2020, ki bodo potekali naslednjih razpisanih obdobjih

  • prvomajske počitnice (od 25. 4. do 2. 5. 2020)
  • poletne počitnice I (od 26. 6. do 5. 7. 2020)
  • poletne počitnice II (od 24. 8. do 28. 8. 2020)
  • jesenske počitnice (26. 10. in 30. 10. 2020).

 

Programi prostočasne športne vzgoje ne smejo biti del rednega programa šole.

Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg).

 

VIŠINA SREDSTEV, ki je zagotovljena za leto 2020 in je na razpolago za sofinanciranje vsebine, navedene v predmetu javnega razpisa, je 39.900 EUR.

 

ROK ODDAJE VLOGE: vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do torka, 3. marca 2020.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je na voljo na spletnem naslovu www.sportmla­dih.net.

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 8. točko razpisa.