03

feb

Javni razpis za PODELITEV PRIZNANJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POSLOVNO ODLIČNOST ZA LETO 2020

Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:

– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,

– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,

– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter

– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.

V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu. Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki imajo najmanj 15 polno zaposlenih oziroma število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega delovnega časa.

Prijavitelji pripravijo vlogo za javni razpis v skladu z navodili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Terminski načrt aktivnosti za leto 2020:

– Usklajevalni sestanki ocenjevalnih skupin in odgovorne osebe prijavitelja – do 11. 9. 2020

– Obiski skupin članov ocenjevalne komisije priznanja RS za poslovno odličnost – od 17. 9. do 15. 10. 2020

– Seja Odbora za priznanja RS za poslovno odličnost – potrditev ocen in odločitev o predlogu nagrajencev – januar 2021

– Slavnostna podelitev priznanja RS za poslovno odličnost – februar/marec 2021 5. 

Razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami je dosegljiva na spletni strani SPIRIT Slovenija www.spiritslovenia.si .

Obsega informacije o prijavi, prijavnico, gradivo – merila modela odličnosti EFQM 2013 in pripadajoče obrazce.

Rok za oddajo vlog je 28. 5. 2020. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki bodo do tega dne oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure dostavljene v sprejemno pisarno SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, Ljubljana.

Za dodatne informacije povezane z razpisom ter možnostjo osebne predstavitve sistema ocenjevanja za priznanje ali modela odličnosti EFQM in odgovore na vprašanja pri pripravi vloge za kandidaturo se obrnite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oziroma pokličite 05/908-95-11.