03

feb

Javni razpis za ODKUP AVDIOVIZUALNIH DEL NEODVISNIH PRODUCENTOV 2020-1

Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskega avdiovizualnega (AV) dela, televizijske nanizanke oziroma nadaljevanke (8 epizod x 50 minut), ki je izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljeno AV delo bo Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.

Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavljena AV dela morajo biti posneta v skladu s tehničnimi standardi RTV SLO, ki so objavljeni na spletnih straneh RTV SLO.

Sredstva, namenjena za predmet razpisa Skupni maksimalni znesek znaša 615.000,00 EUR z vključenim DDV (504.098,36 EUR brez DDV 22 %), z možnostjo sklenitve aneksa za naslednjo sezono nanizanke/nadaljevanke.

Razpis je odprt za prijave vlog od 31. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Prijavitelji lahko vložijo vloge do vključno 31. 3. 2020.

Vloge se vložijo na naslov Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s priporočeno poštno pošiljko Pošte Slovenija ali se oddajo osebno v vložišču RTV SLO.

Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do vključno 31. 3. 2020 vloži osebno na vložišču RTV SLO ali je do vključno 31. 3. 2020 oddana na Pošti Slovenije s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.

Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih AV del, bodo porabljena v letu 2020/2021.

Dinamika izplačil in število obrokov bosta določena v pogodbi o odkupu AV dela.

Rok za dokončanje in izročitev izbranih projektov:

Projekt bo realiziran v letu 2020/2021 - dokončanje serije vseh osem epizod/programskih kosov se predvidi najkasneje do februarja 2021, začetek njihovega predvajanja pa okvirno v februarja/marca 2021. Izbrani prijavitelj bo moral scenarije za vse epizode/programske kose oddati najkasneje do septembra 2020, grobo zmontirane verzije prvih treh epizod/programskih kosov pa najkasneje do 15. 12. 2020.

Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV SLO http://www.rtvslo.si/razpisi .