03

feb

Javni dvoletni razpis za IZBOR IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJIH KNJIGE za obdobje 2020–2021 (oznaka: JR3–KNJIGA–2020–2021).

Javna agencija za knjigo RS objavlja Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021 (oznaka: JR3–KNJIGA–2020–2021).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si .

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 31. 1. 2020 in se izteče dne 2. 3. 2020.