03

feb

Javni razpis za podukrep 6.1 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE ZA LETO 2020

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 14.398.496 EUR. Razdelitev sredstev po sklopih je v skladu s petim odstavkom 12. člena Uredbe naslednja:

– 11.520.000 EUR za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom (sklop A), in

– 2.878.496 EUR za ostale upravičence (sklop B).

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:

– 11.518.796,8 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU

– 2.879.699,2 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 %.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 24. 2. 2020 do vključno 18. 3. 2020, do 23.59 ure.

Cilja podukrepa sta:

– izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,

– izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Informacije o razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana Tel.: 01/580-77-92, Fax.: 01/478-92-94, E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. – INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priloga 10 razpisne dokumentacije)