27

jan

Ustvarjalna Evropa / medsektorski sklop: digitalno povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin v letu 2020

Ustvarjalna Evropa / medsektorski sklop: digitalno povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin v letu 2020

Nosilec: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Datum objave razpisa: 16.1.2020

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je v okviru medsektorskega sklopa programa Ustvarjalna Evropa objavila javni razpis, ki je namenjen digitalnemu povezovanju kulture in avdiovizualnih vsebin v letu 2020.

Podprti bodo projekti, ki:

  • imajo nove oblike ustvarjanja na stičiščih različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev (vključno z avdiovizualnim sektorjem) in uporabljajo inovativne tehnologije, vključno z virtualno resničnostjo
  • ali tisti, ki spodbujajo inovativne medsektorske pristope in orodja za lažji dostop, distribucijo, promocijo in/ali vrednotenje kulture in ustvarjalnosti, vključno s kulturno dediščino.

 

Na razpis se lahko prijavijo konzorciji, sestavljeni iz vsaj treh pravnih subjektov, ki prihajajo iz treh različnih držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa.

Skupna vrednost razpisa je 1.715.000 EUR.

Rok za oddajo vloge je 14.5.2020.

Več informacij o razpisu najdete https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState