27

jan

OBVESTILO o objavi Javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji slovenskega jezika

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letih 2020 in 2021, ki jih bo sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

 

PREDMET RAZPISA je sofinanciranje projektov za ozaveščanje o jezikovnih izbirah in krepitev jezikovne zmožnosti v slovenščini ter projektov za vzdrževanje, nadgradnjo in aktualizacijo obstoječih jezikovnih portalov in slovenske Wikimedije, ki jih bodo izbrani prijavitelji izvedli v obdobju od 2020 do vključno 2021.

OKVIRNA VREDNOST vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 144.576 evrov.

Razpis bo trajal od 24. 1. do 24. 2. 2020.

 

Besedilo javnega razpisa bo 24. 1. 2020 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/ .