27

jan

1. javni razpis za podukrep 7.3 PODPORA ZA ŠIROKOPASOVNO INFRASTRUKTURO

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij iz prvega odstavka 6. člena Uredbe.

VIŠINA RAZPISANIH NEPOVRATNIH SREDSTEV znaša do vključno 7.102.800 EUR.

Javni razpis je v skladu s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe strukturiran v tri sklope glede na statistične regije, in sicer:

-        Sklop A: Pomurska statistična regija skupno 1.454.400 EUR;

-        Sklop B: Podravska statistična regija skupno 4.581.600 EUR;

-        Sklop C: Koroška statistična regija skupno 1.066.800 EUR.

 Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

-        5.327.100 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,

-        1.775.700 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 %.

JAVNA PODPORA znaša manj kot 50 % upravičenih stroškov naložbe in ob zaključku naložbe ne presega 1.200 EUR na posamezno belo liso, ki ji je hkrati omogočen dostop do širokopasovnih omrežij naslednje generacije kot odprtega komunikacijskega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev po tem omrežju.

VNOS VLOGE V ELEKTRONSKI SISTEM poteka od 17. februarja 2020 do vključno 14. maja 2020, do 23:59 ure. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za do­delitev sredstev sta določena v 16., 17., 18. in 19. členu Uredbe. Če gre za upravičenca iz druge alineje prvega odstavka 7. člena Uredbe vloži vlogo na javni razpis vodilni partner.

CILJ PODUKREPA je omogočiti belim lisam dostop do širokopasovnih omrežij naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostopom do elektronskih komunikacijskih storitev preko teh omrežij.

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana Tel.: 01/580-77-92, fax.: 01/478-92-06, E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;

  1. V skladu s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe je javni razpis strukturiran v tri sklope glede na statistično regijo, in sicer: