07

jan

Javni razpis za izbor KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU VIZUALNIH UMETNOSTI

PREDMET RAZPISA je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša 125.000 EUR.

Razpis bo trajal od 3. 1. 2019 do 7. 2. 2020.

Besedilo javnega razpisa bo 3. 1. 2020 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/