07

jan

Javni razpis za IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU INTERMEDIJSKIH UMETNOSTI

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki bodo izvedeni v letu 2020.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, je 66.000,00 evrov.

Javni razpis bo trajal od dneva objave do 7. 2. 2020.

Besedilo javnega razpisa bo 3. 1. 2020 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/ .