Aktualni razpisi

Naziv razpisa

Objavljeno

Rok prijave

Razpisovalec

SPREMEMBA javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

petek, 20 december 2019

petek, 07 februar 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad

SPREMEMBA javnega razpisa za PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLITVE POD POSEBNIMI POGOJI

petek, 20 december 2019

ponedeljek, 20 januar 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

SPREMEMBA VSEBINE javnega poziva VAVČER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC

petek, 13 december 2019

Slovenski podjetniški sklad

Javni razpis ZA ODKUP DOKUMENTARNIH AVDIOVIZUALNIH DEL NEODVISNIH PRODUCENTOV 2019-2

petek, 13 december 2019

petek, 07 februar 2020

Radiotelevizija Slovenija.

Javni razpis ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ZA LETO 2020

petek, 13 december 2019

sreda, 29 januar 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Javni razpis »ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE NA TUJIH TRGIH V LETU 2020«

petek, 13 december 2019

torek, 21 januar 2020

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV ZA LETO 2020

petek, 13 december 2019

ponedeljek, 06 januar 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

»4. javni razpis za podukrep OKOLJE IN PODNEBNE SPREMEMBE«

petek, 13 december 2019

petek, 27 marec 2020

Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

SPREMEMBA javnega razpisa– Spodbude za digitalno transformacijo MSP z oznako P4D 2019-2023

petek, 13 december 2019

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis - PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

petek, 06 december 2019

ponedeljek, 20 januar 2020

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje pilotnih projektov »RAZVOJ IN PREIZKUŠANJE STORITEV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA INVALIDOV«

petek, 29 november 2019

sreda, 08 januar 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Javni razpis »SPODBUJANJE TRAJNOSTNE POSLOVNE STRATEŠKE TRANSFORMACIJE IN RAZVOJ NOVIH POSLOVNIH MODELOV V SLOVENSKIH PODJETJIH ZA LAŽJE VKLJUČEVANJE V GLOBALNE VERIGE VREDNOSTI«

petek, 21 junij 2019

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Javni razpis ZA UGODNA POSOJILA ZA NAKUP KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ - A2 2019

petek, 22 november 2019

petek, 03 januar 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad

2. javni razpis za PODUKREP 6.3 - POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI, NAMENJENE RAZVOJU MAJHNIH KMETIJ

petek, 22 november 2019

četrtek, 13 februar 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Javni poziv za VAVČER ZA PRENOS LASTNIŠTVA

petek, 22 november 2019

petek, 31 marec 2023

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis za IZBOR DVOLETNIH KULTURNIH PROJEKTOV - oznaka razpisa JPR-UPR-AO-2020/21.

petek, 15 november 2019

ponedeljek, 30 december 2019

Ministrstvo za kulturo

4. javni razpis za podukrep 3.1 PODPORA ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI V LETU 2019

petek, 15 november 2019

petek, 20 december 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

SPREMEMBA Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

četrtek, 14 november 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad

EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2020

ponedeljek, 11 november 2019

sreda, 05 februar 2020

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH PRIREDITEV S STRANI OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2019 – drugi del

četrtek, 24 oktober 2019

sreda, 13 november 2019

Občina Gornja Radgona

Javni razpis SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP (P4D 2019–2023)

petek, 18 oktober 2019

ponedeljek, 18 november 2019

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DEJAVNOSTI OSREDNJIH SPECIALIZIRANIH INFORMACIJSKIH CENTROV V OBDOBJU 2020–2022

petek, 18 oktober 2019

sreda, 13 november 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Javni razpis »KREPITEV KOMPETENC MLADIH SKOZI AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO ZA VEČJO ZAPOSLJIVOST«

petek, 18 oktober 2019

sreda, 27 november 2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana

Javni razpis ZA DVIG KOMPETENC VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ IN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE V VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJAH V LETIH 2020 IN 2021

petek, 18 oktober 2019

ponedeljek, 18 november 2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana,

Javni razpis ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV SOCIALNE VKLJUČENOSTI ZA OBDOBJE OD 2020 DO VKLJUČNO 2024

petek, 18 oktober 2019

ponedeljek, 11 november 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

14. RAZPIS NACIONALNIH ŠTIPENDIJ PROGRAMA L'ORÉAL – UNESCO »ZA ŽENSKE V ZNANOSTI« 2020

ponedeljek, 07 oktober 2019

četrtek, 07 november 2019

L'OREAL Adria in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO

ACTIVE CITIZENS FUND V SLOVENIJI: JAVNI RAZPIS ZA SREDNJE IN VELIKE PROJEKTE

petek, 11 oktober 2019

sreda, 11 december 2019

CNVOS, Zavod PIP in DRPDNM

OBZORJE 2020: EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV 2020

sobota, 12 oktober 2019

četrtek, 09 januar 2020

Evropska komisija

Razpis EVROPSKE KOMISIJE ZA ZBIRANJE PREDLOGOV: PODPORA ZA UKREPE ZA INFORMIRANJE V ZVEZI S KOHEZIJSKO POLITIKO

sobota, 12 oktober 2019

torek, 10 december 2019

Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko

Javni poziv ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV DRŽAVNEGA PRIZNANJA V MLADINSKEM SEKTORJU ZA LETO 2019

petek, 11 oktober 2019

ponedeljek, 28 oktober 2019

Urad RS za mladino

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH PROJEKTOV »RAZVOJ IN PREIZKUŠANJE STORITEV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA INVALIDOV«

petek, 11 oktober 2019

petek, 29 november 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Javni poziv ZA UVAJANJE POSLOVNE ODLIČNOSTI PO MODELU EFQM V VELIKA PODJETJA

petek, 11 oktober 2019

nedelja, 01 januar 2023

SPIRIT Slovenija

Javni natečaj ZA PODELITEV PRIZNANJ ŽUPANA NA PODROČJU PROSTOVOLJSTVA V OBČINI GORNJA RADGONA za leto 2018

ponedeljek, 07 oktober 2019

ponedeljek, 11 november 2019

Občina Gornja Radgona

USTVARJALNA EVROPA / PODPROGRAM KULTURA: PODPORA ZA PROJEKTE EVROPSKEGA SODELOVANJA ZA LETO 2020

ponedeljek, 07 oktober 2019

nedelja, 27 oktober 2019

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Javni razpis ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FIHO v letu 2020

petek, 04 oktober 2019

nedelja, 03 november 2019

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO)

Javni razpis ZA PODUKREP 6.1 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE ZA LETO 2019

petek, 04 oktober 2019

ponedeljek, 28 oktober 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Javni razpis ZA IZVAJANJE PROJEKTA »SPREMLJANJE ODSTRANITVE TUJCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE«, št. 430-1125/2019

petek, 04 oktober 2019

četrtek, 14 november 2019

Ministrstvo za notranje zadeve

Javni razpis ZA IZVAJANJE MEDNARODNIH RAZVOJNIH IN HUMANITARNIH PROJEKTOV V OBDOBJU OD 2020 DO 2022

petek, 04 oktober 2019

ponedeljek, 04 november 2019

Ministrstvo za zunanje zadeve

Javni razpis za UGODNA POSOJILA PODJETNIŠKIM PROJEKTOM – B1 2019 1.

petek, 27 september 2019

ponedeljek, 28 oktober 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV REKREATIVNIH, ŠPORTNIH IN KULTURNIH DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ UPOKOJENCEV IN DELOVNIH INVALIDOV V LETU 2019

petek, 27 september 2019

četrtek, 17 oktober 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Sprememba JAVNEGA RAZPISA ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM – C1 2019,

petek, 27 september 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad

Sprememba Javnega razpisa za PRED-FINANCIRANJE PROJEKTOV Z ODOBRENIMI EVROPSKIMI SREDSTVI - PF 2019

petek, 20 september 2019

petek, 27 september 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad

Sprememba Javnega razpisa za PRED-FINANCIRANJE PROJEKTOV Z ODOBRENIMI EVROPSKIMI SREDSTVI - PF 2019

petek, 20 september 2019

petek, 27 september 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad

Javni razpis za (SO)FINANCIRANJE GOSTOVANJ PRI VODJAH ERC PROJEKTOV V LETU 2020

petek, 13 september 2019

torek, 05 november 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Javni razpis ZA SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ V LETIH 2019 IN 2020 (PROCESNE IZBOLJŠAVE 2019–2020) »PRIZ 19-20«

petek, 06 september 2019

četrtek, 24 oktober 2019

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana

Javni razpis ŠTUDIJSKIH POMOČI ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLNIN ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/20 – 1. DEL

petek, 06 september 2019

ponedeljek, 30 september 2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana

Javni razpis za ŠTIPENDIJE ZA SPECIALIZIRANE POKLICE V KULTURI 2019/2020 ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ (OZNAKA JAVNEGA RAZPISA: JPR-ESS-ŠTIP2019-ŠTD)

petek, 30 avgust 2019

ponedeljek, 30 september 2019

Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana

Javni razpis SEMENSKI KAPITAL – SO-INVESTIRANJE Z ZASEBNIMI INVESTITORJI (SI-SK 2019)

petek, 02 avgust 2019

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis SEMENSKI KAPITAL – KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 75.000 EUR (SK75 2019)

petek, 02 avgust 2019

petek, 27 september 2019

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis ZA IZVEDBO PODPORNIH STORITEV SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 2020–2022 (SIO 2020-2022)

petek, 02 avgust 2019

ponedeljek, 23 september 2019

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Javni razpis ZA PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ 2019–2023

petek, 02 avgust 2019

ponedeljek, 09 september 2019

Ministrstvo za javno upravo

Razpis SUBVENCIONIRANO BIVANJE ŠTUDENTOV VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA

torek, 23 julij 2019

petek, 16 avgust 2019

Študentski domovi iz visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru in Kopru

Javni razpis SPODBUDE ZA RAZVOJ LESARSTVA NA PODROČJU POLPROIZVODOV 2.0

petek, 12 julij 2019

četrtek, 29 avgust 2019

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI I.

četrtek, 13 junij 2019

sobota, 01 januar 2022

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Javni razpis ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV ZA LETO 2019

sreda, 05 junij 2019

nedelja, 01 september 2019

Ustanova dr. Antona Trstenjaka

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VAROVANJA IN KREPITVE ZDRAVJA DO LETA 2022

petek, 28 junij 2019

petek, 26 julij 2019

Ministrstvo za zdravje

Javni razpis ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2019

ponedeljek, 17 junij 2019

petek, 09 avgust 2019

Občina Gornja Radgona

Javni poziv – SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PROGRAMSKEGA PODROČJA LIFE ZA LETO 2019

ponedeljek, 17 junij 2019

Ministrstvo za okolje in prostor

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ROMSKIH DRUŠTEV V LETU 2019 (JR-RD 2019)

petek, 14 junij 2019

petek, 28 junij 2019

Svet romske skupnosti Republike Slovenije

Redni letni javni razpis ZA SOFINANCIRANJE REALIZACIJE AVDIOVIZUALNIH PROJEKTOV ZA LETO 2019.

petek, 14 junij 2019

ponedeljek, 15 julij 2019

Slovenski filmski center

Stran 2 od 6