Aktualni razpisi

Naziv razpisa

Objavljeno

Rok prijave

Razpisovalec

Javni poziv Program ZERO500

petek, 03 julij 2020

četrtek, 31 december 2020

Slovenski okoljski javni sklad

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2020

četrtek, 02 julij 2020

ponedeljek, 13 julij 2020

Občina Gornja Radgona

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2020

torek, 30 junij 2020

ponedeljek, 20 julij 2020

Občina Gornja Radgona

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin

torek, 30 junij 2020

ponedeljek, 27 julij 2020

Občina Gornja Radgona

Sprememba Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

petek, 27 marec 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad

SPREMEMBA 5. JAVNEGA POZIVA LAS PRLEKIJA

ponedeljek, 17 februar 2020

četrtek, 30 april 2020

PRA GIZ

JAVNI RAZPIS »NATEČAJ ZA PODELITEV FINANČNIH SPODBUD ZA NAJBOLJŠI POSLOVNI MODEL IN NJEGOVO PREDSTAVITEV PODJETNIC ZAČETNIC 2020«

petek, 20 marec 2020

ponedeljek, 15 junij 2020

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

JAVNI RAZPIS P1 PLUS 2020 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

petek, 20 marec 2020

torek, 20 oktober 2020

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE JAVNEGA RAZPISA »ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE V LETU 2020«

petek, 20 marec 2020

sreda, 10 junij 2020

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

SPREMEMBO JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE KMETIJSKEGA IZOBRAŽEVANJA – PRAKTIČNI POUK V LETU 2020

petek, 20 marec 2020

ponedeljek, 20 april 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

JAVNI RAZPIS ZA 4. UKREP UREDBE: POMOČ NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM PRI ORGANIZACIJI STROKOVNIH IN JUBILEJNIH DOGODKOV ZA LETO 2020

petek, 20 marec 2020

sreda, 15 april 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

JAVNI RAZPIS ZA 3. UKREP: POMOČ DELOVANJU NEPRIDOBITNIH ZDRUŽENJ NA PODROČJU KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA ZA LETO 2020

petek, 20 marec 2020

sreda, 15 april 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PROGRAM UKREPOV NA PODROČJU ZDRAVJA: DRUGI SKLOP RAZPISOV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V LETU 2020

ponedeljek, 16 marec 2020

sreda, 10 junij 2020

CHAFEA - Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE UVAJANJA OKOLJSKIH IN TRAJNOSTNIH ZNAKOV ZA TURISTIČNE NASTANITVE IN GOSTINSKE PONUDNIKE

ponedeljek, 16 marec 2020

torek, 08 september 2020

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE REALIZACIJE SLOVENSKIH KRATKOMETRAŽNIH FILMSKIH PROJEKTOV – 2020

ponedeljek, 16 marec 2020

torek, 14 april 2020

Slovenski filmski center

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME ZA OBDOBJE OD 1. 5. 2019 DO 30. 4. 2020

ponedeljek, 16 marec 2020

četrtek, 30 april 2020

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPOV RAZISKOVALNE OPREME (PAKET 19)

ponedeljek, 16 marec 2020

četrtek, 30 april 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V LETU 2020

petek, 06 marec 2020

petek, 03 april 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

JAVNI RAZPIS »ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE V LETU 2020«

petek, 06 marec 2020

četrtek, 04 junij 2020

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V INFRASTRUKTURO NAMENJENO IZVAJANJU DNEVNIH OBLIK VARSTVA/ZAČASNIH NAMESTITEV ZA STAREJŠE

petek, 06 marec 2020

petek, 16 oktober 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

USTVARJALNA EVROPA / PODPROGRAM KULTURA: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV LITERARNEGA PREVAJANJA ZA LETO 2020

petek, 28 februar 2020

torek, 05 maj 2020

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

PROGRAM UKREPOV NA PODROČJU ZDRAVJA: RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V LETU 2020

petek, 28 februar 2020

sreda, 03 junij 2020

CHAFEA - Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano

DRUGI RAZPIS ZA »SPODBUJANJE KREATIVNIH KULTURNIH INDUSTRIJ - CENTER ZA KREATIVNOST 2020-2021«.

petek, 14 februar 2020

petek, 06 marec 2020

Ministrstvo za kulturo

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

četrtek, 27 februar 2020

petek, 30 april 2021

PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

Popravek Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

petek, 21 februar 2020

nedelja, 01 januar 2023

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Javni razpis SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V LETU 2020 (P2 2020)

petek, 21 februar 2020

ponedeljek, 20 april 2020

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja spodaj navedene javne razpise:

petek, 21 februar 2020

Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21

petek, 21 februar 2020

torek, 31 marec 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Spremembo 1. javnega razpisa za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo

petek, 21 februar 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Javni pozivi Slovenskega filmskega centra

petek, 14 februar 2020

Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije

Javni poziv ZA NAKUP STANOVANJ IN ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO STANOVANJ

petek, 14 februar 2020

nedelja, 31 december 2023

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

Javni razpis SPODBUDE ZA ZAGON PODJETIJ NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V LETIH 2020–2021 (P2R)

petek, 14 februar 2020

ponedeljek, 16 marec 2020

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis za sofinanciranje DEJAVNOSTI INFORMIRANJA IN SVETOVANJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH v letu 2020

petek, 14 februar 2020

petek, 28 februar 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Javni razpis ZA IZBIRO ORGANIZATORJEV SKUPINSKE OBNOVITVENE REHABILITACIJE V LETU 2020

petek, 07 februar 2020

petek, 21 februar 2020

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Javni razpis ZA IZBIRO ORGANIZATORJEV ZDRAVSTVENIH LETOVANJ OTROK IN ŠOLARJEV V LETU 2020

petek, 07 februar 2020

petek, 21 februar 2020

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ SLOVENIJE V LETU 2020

petek, 07 februar 2020

četrtek, 05 marec 2020

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Javni razpis SEMENSKI KAPITAL (SK75 2020)

petek, 07 februar 2020

petek, 27 marec 2020

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis P7 2020 – MIKROKREDITI

petek, 07 februar 2020

ponedeljek, 17 februar 2020

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA ENAKOSTI ŽENSK IN MOŠKIH ZA LETO 2020

petek, 07 februar 2020

petek, 28 februar 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

SPREMEMBA 2. javnega razpisa za podukrep 6.3 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI, NAMENJENE RAZVOJU MAJHNIH KMETIJ.

petek, 07 februar 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Javni poziv za VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

petek, 31 januar 2020

petek, 31 marec 2023

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis za PODELITEV PRIZNANJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POSLOVNO ODLIČNOST ZA LETO 2020

petek, 31 januar 2020

četrtek, 28 maj 2020

Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost

Javni razpis za ODKUP AVDIOVIZUALNIH DEL NEODVISNIH PRODUCENTOV 2020-1

petek, 31 januar 2020

torek, 31 marec 2020

Radiotelevizija Slovenija

Javni razpis za podukrep 6.1 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE ZA LETO 2020

petek, 31 januar 2020

nedelja, 08 marec 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ustvarjalna Evropa / medsektorski sklop: digitalno povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin v letu 2020

četrtek, 16 januar 2020

četrtek, 14 maj 2020

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

OBVESTILO o objavi Javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji slovenskega jezika

petek, 24 januar 2020

ponedeljek, 24 februar 2020

Ministrstvo za kulturo

1. javni razpis za podukrep 7.3 PODPORA ZA ŠIROKOPASOVNO INFRASTRUKTURO

petek, 24 januar 2020

četrtek, 14 maj 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Javni dvoletni razpis za SOFINANCI­RANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V KNJIGARNAH ZA OBDOBJE 2020–2021

petek, 17 januar 2020

ponedeljek, 17 februar 2020

Javna agencija za knjigo RS

Javni razpis za izbor operacij »PODPORNO OKOLJE ZA DELOVANJE NA PODROČJU KULTURE 2020«

petek, 17 januar 2020

ponedeljek, 16 marec 2020

Ministrstvo za kulturo

Javni poziv za SOFINANCIRANJE PROGRAMOV MLADINSKEGA DELA v letih 2020 in 2021

petek, 10 januar 2020

ponedeljek, 10 februar 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino

Javni razpis za IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU RAZLIČNIH MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI IN PRISELJENCEV V RS

petek, 10 januar 2020

ponedeljek, 10 februar 2020

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Javni razpis za IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI

petek, 10 januar 2020

ponedeljek, 10 februar 2020

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Javni razpis za IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU GLASBENIH UMETNOSTI

petek, 03 januar 2020

petek, 07 februar 2020

Ministrstvo za kulturo

Javni razpis za izbor KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU VIZUALNIH UMETNOSTI

petek, 03 januar 2020

petek, 07 februar 2020

Ministrstvo za kulturo

Javni razpis za IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU INTERMEDIJSKIH UMETNOSTI

petek, 03 januar 2020

petek, 07 februar 2020

Ministrstvo za kulturo

Javni razpis za IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU UPRIZORITVENIH UMETNOSTI

petek, 03 januar 2020

petek, 07 februar 2020

Ministrstvo za kulturo

Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF1

petek, 27 december 2019

četrtek, 30 april 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad

Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2

petek, 27 december 2019

četrtek, 30 april 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad

Drugi javni razpis za dodeljevanje UGODNIH POSOJIL OBČINAM – C1

petek, 20 december 2019

ponedeljek, 20 januar 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE OZAVEŠČEVALNIH IN IZOBRAŽEVALNIH PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ V LETU 2020

petek, 20 december 2019

petek, 14 februar 2020

Urad Vlade RS za komuniciranje

Stran 1 od 6