DELOVANJE JAVNEGA ZAVODA PORA, RAZVOJNA AGENCIJA GORNJA RADGONA V LETIH 2005 - 2015

 

I. USPEŠNO PRIJAVLJENI PROJEKTI

 

Zap. št./ leto Vrsta razpisa Naziv projekta

2004/2005

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Mladi krojači prihodnosti
2. Ministrstvo za kulturo Zamenjava strešne kritine in obnova elektro instalacij ter avdio opreme v Kulturnem domu Gornja Radgona
3. Phare CBC Slo/Hun Oče panonskih hrastov
4. NRS 2005 Vinske poti Gornja Radgona
5. Phare CBC Slo/Hun Doživljajski in izobraževalni zeliščni park Negova
6. Fundacija za šport Preplastitev športnih igrišč pri OŠ Gornja Radgona in OŠ Negova
7. Fundacija za šport Sanacija stropa v večnamenski telovadnici Partizan
8. Ministrstvo za kulturo Prenova Špitala Gornja Radgona

2006

9. Prijava na javno naročilo RRA Mure Z lokalno oskrbo hrane do zdravja - izvedba 6. sklopa "Vzpostavitev in razvoj logistike"
10. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Zaposlitev dolgotrajno brezposelne osebe
11. NRS 2006 Negovske mavrice
12. Ministrstvo za kulturo Nujna sanacijska dela v osrednjem Kulturnem domu Gornja Radgona
13. Ministrstvo za kulturo Prenova Špitala Gornja Radgona
14. Ministrstvo za okolje in prostor Projekt reka Mura
15. Norveški finančni mehanizem Energetsko varčen vrtec Gornja Radgona

2007

16. Fundacija za šport Sanacija igralne podlage v večnamenski telovadnici Partizan
17. Fundacija za šport Preplastitev in sanacija košarkaškega igrišča Trate
18. RRP Mreženje vinskih poti Gornja Radgona
19. RRP Poti starega hrasta v občini Apače
20. Fundacija za šport Postavitev igrišča za odbojko na mivki na ŠRC Trate v Gornji Radgoni
21. Fundacija za šport Obnova košarkarskega igrišča na ŠRC Trate v Gornji Radgoni
22. Fundacija za šport Obnova Skate parka na ŠRC Trate v Gornji Radgoni
23. Fundacija za šport Obnova igrišča v Spodnji Ščavnici
24. Ministrstvo za okolje in prostor Reka Mura in skupni urbani razvoj mest Gornja Radgona in Bad Radkersburg

2008

25. Fundacija za šport Obnova odbojkarskega igrišča na ŠRC Trate v Gornji Radgoni
26. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko Sekundarni kanalizacijsko omrežje Gornja Radgona
27. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Rekonstrukcija gozdne ceste
28. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Izgradnja pločnika in kolesarske steze v naselju Črešnjevci
29. 21. člen ZFO-1 Izgradnja in modernizacija cest

2009-2015

30. PORA – lastna sredstva pridobljena na trgu Ločevanje odpadkov
31. Interreg IIIA SI-AT Mednarodni arhitekturni urbanistični natečaj Gornja Radgona - Bad Radkersburg
32. Ministrstvo za kulturo Prenova Špitala Gornja Radgona
33. Cilj III SI-HU 3Parki
34. 21. člen ZFO-1_2011 Modernizacija cest
35. CMEPIUS - Evropa za državljane Ljubiteljska ustvarjalnost kot priložnost kulturnega sobivanja v Evropski uniji - PLAY
36. LEADER Radgonski biseri
37. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Obnova večnamenskih zgradb skupnega pomena v občini Gornja Radgona
38. Cilj III SI-AT SKUPAJ - Skupni urbani in krajinski prostorski razvoj obrežij reke Mure v Gornji Radgoni in Bad Radkersburgu
39. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona
40. Fundacija za šport Obnova tekališča, izgradnja skakališča za skok v daljino in troskok in izgradnja metališča za suvanje krogle pri OŠ Gornja Radgona
41. Fundacija za šport in 21. člen ZFO-1 Celovita obnova teniških igrišč na TŠC Trate v Gornji Radgoni
42. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona
43. 21. člen ZFO-1_2012 Modernizacija cest, vodovod in teniška igrišča
44. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica
45. LEADER Uvajanje eko, lokalne in zdrave hrane v OŠ in vrtce - Jem lokalno
46. LEADER Revitalizacija naravnega in turističnega bisera Ščavniške doline - Negovsko jezero
47. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Rekonstrukcija podstrešja in ostrešja z novim dostopom do podstrešja v Gasilskem domu Zbigovci
48. Fundacija za šport Nogometna igrišča
49. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona - Črešnjevci
50. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Izgradnja Murske kolesarske poti (1. faza)
51. 21. člen ZFO-1_2013 Modernizacija cest in Špital
52. Ministrstvo za infrastrukturo Študija izvedljivosti vzpostavitve ponovne železniške povezave med mestoma Gornja Radgona in Bad Radkersburg
53. Ministrstvo za infrastrukturo Sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ Gornja Radgona - 1. FAZA_2011
54. Ministrstvo za infrastrukturo Sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ Gornja Radgona - 2. FAZA_2014
55. Ministrstvo za infrastrukturo Energetska obnova OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
56. Eko sklad (kredit) Komunalna infrastruktura za odvajanje odpadne vode v Občini Gornja Radgona - 1. faza: Plato za čistilno napravo Gornja Radgona ter kanalizacijski omrežji Gornja Radgona in Mele
57. Eko sklad (kredit) Komunalna infrastruktura za odvajanje odpadne vode v Občini Gornja Radgona – 2. faza: Čistilna naprava Gornja Radgona
58. Slovenski regionalni razvojni sklad (kredit) Izgradnja slačilnic na TŠC Trate v Gornji Radgoni

 


II. PROJEKTI PRI KATERIH JE PORA SODELOVALA KOT PRIPRAVLJALEC DOKUMENTACIJE, POROČIL, ZAHTEVKOV ALI BILA PARTNER V PROJEKTU

 • Pot med vrelci življenja,
 • Oče panonskih hrastov,
 • Most prijateljstva – von Mensch zu Mensch eine Brucke bauen,
 • Tolkala, tolkal….,
 • Košek sonca, košek smeha, košek zdravja za vse,
 • Iskanje zaposlitvenih možnosti na podeželju,
 • Pot med vrelci življenja,
 • Vzpostavitev sistema "Vse na enem mestu",
 • Lokalna razvojna fundacija iz Pomurja,
 • Obnova cerkve Negova - Cerkev Marijinega rojstva,
 • Iskalec zaposlitve z visoko izobrazbo: prvič na trgu dela,
 • Financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture,
 • Invest in Slovenija Tourism,
 • Izletniški namig,
 • Kolesarsko pohodniški most Črnci,
 • Uživanje brez meja,
 • Obnova starega mestnega jedra,
 • Energetski pregled stavb,
 • Blue Monday,
 • 900 let Negove,
 • Zdrava veselica,
 • City Cooperation,
 • Projekt OKO,
 • Nakup narodnih noš za folklorno skupino,
 • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Mure (2. sklop) - Občina GR.III. DOKUMENTI, KI JIH JE V CELOTI PRIPRAVILA PORA ALI PRI NJIHOVI IZDELAVI AKTIVNO SODELOVALA

 


Dokumenti 2005 – 2015

1. Območni razvojni program za območje Prlekije 2007-2013 (sodelovali)
2. Razvojni program turizma za območje občine Apače - 2007
3. Projektna naloga »Negovske mavrice«
4. Projektna naloga za ureditev pristave na Negovskem gradu
5. Projektna naloga muzejski park Špital
6. Študija izvedljivosti o postavitvi stalne muzejske zbirke za Špital
7. Razvojni program občine Gornja Radgona 2009-2013
8. Letne analize stanja deficitarnih poklicev v občini Gornja Radgona
9. Borza dela - povezovanje ponudbe in povpraševanja na spletni strani Pore
10. Podrobna analiza stanja o poslovnih subjektih in številu zaposlenih v občini GR
11. Izdelava študije "Vpliv energetske izrabe reke Mure na družbeno okolje" - 2010 (sodelovali)
12. Območni razvojni program za območje Prlekije 2014-2020 (sodelovali)
13. Regionalni razvojni program za Pomurske regije 2007-2013 (sodelovali)
14. Regionalni razvojni program za Pomurske regije 2014-2020 (sodelovali)
15. Program razvoja turizma občine Sveti Jurij ob Ščavnici - 2012
16. Strategija razvoja občine Gornja Radgona za obdobje 2014-2020
17. Dokumenti identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
18. Investicijski programi (IP)IV. DRUGE AKTIVNOSTI PORE v letih 2005 - 2015

 

 • Priprava in izvedba silvestrovanja na prostem 2005-2006
 • Predstavitev občine Gornja Radgona na sejmu v Gornji Radgoni 2005-2007
 • Vsakoletne prijave na razpis za javna dela
 • Sprotna objava vseh aktualnih razpisov na spletni strani in oglasni deski
 • Pomoč pri pridobivanju subvencij, nepovratnih sredstev, kreditov
 • Pomoč posameznikom pri ustanavljanju s.p. in d.o.o.
 • Izvajanje nalog točke E-Vem_do 2010
 • Izvedba Lutkovnega abonmaja_2006
 • Izvedba otroškega abonmaja_2007-2008
 • Borza dela - povezovanje ponudbe in povpraševanja na spletni strani PORA-e
 • Omogočanje izvajanje obveznih praks in pripravništev dijakom in študentom - nudenje mentorstva
 • Izvedba vsakoletnih aktivnosti v povezavi z občinskimi štipendijami
 • Izvedba več izobraževanj za podjetnike_2010V. OSTALO


Poleg zgoraj navedenih aktivnostih, na PORI sprotno pripravljamo idejne osnutke projektov za vse morebitne prihodnje razpise, v skladu s potrebami Občine Gornja Radgona.

Sodelujemo z najrazličnejšimi ustanovami, zavodi, društvi in posamezniki iz območja občine ter širše po celotni Sloveniji in tujini.


Direktor PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

Dr. Milan Svetec, prof. fiz.