VIZIJA javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona je postati pomemben partner pri razvoju območja občine Gornja Radgona in Pomurja, ki bo skupaj z občani učinkovito soustvarjal okolje v katerem bo prijetno živeti in prijetno delati.

Javni zavod je bil ustanovljen v septembru 2004. Ustanovljen je bil z namenom pospešiti razvoj občine Gornja Radgona na vseh področjih človekovega delovanja. V okvir nalog sodijo storitve za zainteresirane občane, društva, podjetnike, nevladne organizacije idr.

Cilji in naloge javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona temeljijo na naslednjih dokumentih:

 • Strategija razvoja Občine Gornja Radgona 2017 - 2023
 • Regionalni razvojni program za Pomurje za obdobje 2014 - 2020,
 • Območni razvojni program za območje Prlekije za obdobje 2014 - 2020,

 

Glavne dejavnosti javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona so priprava projektov, iskanje dodatnih finančnih sredstev iz različnih virov za potrebe projektov ustanoviteljice ter drugih zainteresiranih, pomoč zainteresiranim pri pripravi razpisne dokumentacije, priprava investicijske dokumentacije, izdelava razvojnih programov na različnih področjih, izdelava študij, ipd.

Skupni cilj celotnega delovanja javnega zavoda je hitrejši trajnosti razvoj območja na petih temeljnih področij:

 • gospodarstvo,
 • človek in socialno okolje – človeški viri,
 • razvoj kmetijstva in podeželja,
 • turizem in okolje in infrastruktura.

 

Javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja Radgona je član Sveta Pomurske razvojne regije, Regijske razvojne mreže in partnerska institucija RRA  za Pomurje pri izvajanju Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 splošne (in druge) razvojne naloge na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu. Opravlja naloge regionalne razvojne agencije na področju človeških virov.

V mesecu decembru 2015 sta Svet Pomurske razvojne regije in Razvojni svet Pomurske regije za opravljanje splošnih razvojnih nalog v programskem obdobju 2014 - 2020 poleg javnega zavoda PORA Gornja Radgona potrdila še:

 • Razvojni center Murska Sobota, nosilna institucija z nazivom RRA,
 • Razvojno agencijo Sinergija d.o.o.,
 • Prleško razvojno agencijo giz,
 • Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje (do 13. 1. 2017),
 • Javni zavod za turizem in razvoj Lendava (od 19. 5. 2017).

 

Pogodbeno partnerstvo je bilo vpisano v evidenco RRA z Odločbo MGRT št. 3030-11/2013/178 z dne 26.2.2016.

V letih 2017 – 2022 bo javni zavod PORA Gornja Radgona nosilec regijske štipendijske sheme za celotno regijo Pomurje.

Prav tako sodeluje v Območnem razvojnem partnerstvu Prlekija ter pri ustvarjanju Strategije lokalnega razvoja ter Lokalnega programa za kulturo.

 

Strokovne izkušnje:

V preteklem obdobju je javni zavod PORA Gornja Radgona je uspešno prijavil in izvedel 58 večjih projektov. V mnogih je sodeloval kot partner ali zunanja strokovna pomoč. Projekti so bili vezani na različna področja in vsebine ter so pokrivali tako mlade, kulturo, turizem, šport, kot tudi okolje, izobraževanje, infrastrukturo in podobno, predvsem na območju občine Gornja Radgona.

 

Projekti:

Obnova objekta Špital, Izgradnja nizkoenergijskega vrtca v Črešnjevcih, Rekonstrukcija področja mejnega prehoda z ureditvijo nabrežja reke Mure in Ureditev mestnega parka, Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo, vodovod, širokopasovno omrežje in modernizacija cest, Obnova Kulturnega doma v Gornji Radgoni, Vinske poti Gornja Radgona, Doživljajski in izobraževalni zeliščni park Negova, Ureditev športne infrastrukture, Energetska sanacija vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, Ločevanje odpadkov, Obnova večnamenskih zgradb skupnega pomena v občini Gornja Radgona (Gasilski domovi), Obnova in širitev Knjižnice Gornja Radgona, Uvajanje eko, lokalne in zdrave hrane v OŠ in vrtce, Revitalizacija naravnega in turističnega bisera Ščavniške doline – Negovsko jezero, Investicijsko vzdrževanje OŠ Gornja Radgona, Energetska obnova OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, Pot med vrelci življenja in mnogi drugi.

V sklopu rednega delovanja je javni zavod izvajal še vrsto projektnih nalog in študij, strategij razvoja, razvojnih programov ter izdelal več kot 100 investicijskih programov, ki si jih v skladu z zakonodajo občine morajo pridobiti. Različne razvojne in investicijske dokumente je javni zavod pripravljal tudi za druge občine.