PORA, razvojna agencija Gornja Radgona


Trg svobode 12
9250 Gornja Radgona


Tel. št.: ( 386) 02/564 82 08
Tel. št.: ( 386) 02/564 82 09
E-mail : info@pora-gr.si

DIREKTOR


Dr. Milan Svetec, prof. fiz.


Tel. št.: ( 386) 040-974-146
E-mail: milan.svetec@pora-gr.si

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II


Nuša Pavlica Jakovljevič, univ. dipl. ing.


Tel. št.: ( 386) 040-455-142
E-mail: nusa.pavlica@pora-gr.si

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II


Mateja Fišinger, univ. dipl. ekon.


Tel. št.: ( 386) 031-354-524
E-mail: mateja.fisinger@pora-gr.si