05

avg

Javni razpis SEMENSKI KAPITAL – SO-INVESTIRANJE Z ZASEBNIMI INVESTITORJI (SI-SK 2019)

Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oziroma zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko kapitalizirana.

Finančni instrument semenski kapital se financira:

  1. a) v deležu 2/3 iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014–2020, ki jih v vlogi upravljavca Sklada skladov upravlja SID banka in
  2. b) v deležu 1/3, z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta.

Skupni razpoložljivi znesek znaša 1.250.000,00 EUR. V primeru razpoložljivih sredstev se razpisan znesek lahko poviša.

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SI-SK po tem razpisu znaša največ do 1.250.000 EUR.

V primeru porabe razpoložljivih sredstev se razpisan znesek lahko poveča.

Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SI-SK je od 100.000 EUR do 600.000 EUR, kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ter od 200.000 EUR do 600.000 EUR kadar s Skladom so-investirajo korporacije.

 

V primerih, ko se financira inovativno podjetje1 po definiciji iz 2(80) člena Uredbe Komisije (EU)

št. 651/2014 z ustreznimi dokazili, znaša višina investicije do največ 1.200.000 EUR.

 

Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno podjetje je odvisna od višine zasebne investicije. Sklad vstopa v lastništvo vlagatelja po principu pari passu, kjer Sklad in neodvisni zasebni investitor(ji) zagotovita vsak po 50% investicije, ob tem, da maksimalni lastniški delež Sklada ne sme presegati 24,9%. Najvišji možen skupni lastniški delež Sklada in zasebnega investitorja(jev) lahko znaša 49,8%.

 

Podjetje/vlagatelj lahko pridobi skupno investicijo (javno in zasebno) od 200.000 EUR do 1,200.000 EUR, v primeru inovativnega podjetja po definiciji iz 2(80) člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 pa do 2,400.000 EUR javno/zasebnih sredstev.

Cilj javnega razpisa je:

  • lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti;
  • spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja (Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obveznim so-investiranjem zasebnega investitorja).

 

Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »Ne odpiraj – SI-SK leto oddaje«. Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.

Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2019 in 2020 so: 31. 8. 2019, 30. 9. 2019, 31. 12. 2019, 31. 3. 2020, 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 in 31. 12. 2020.

 

Razpis bo odprt do porabe predvidenih sredstev oziroma do 31. 12. 2020. V primeru, da bodo vsa za do 31. 12. 2020 predvidena sredstva predčasno porabljena, bo Sklad objavil podaljšanje tega razpisa z novim predvidenim zneskom sredstev v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij, dokazila in način preverjanja pogojev, vzorec prijavnega lista in obrazcev ter vzorec družbene pogodbe.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.

 

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah ter e-pošti:

– 02/234-12-61 Nina Urbanič in Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,

– 02/234-12-41 Rok Huber in Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

 

Več na spletni strani https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93