08

jul

Javni razpis PODPORA DELOVANJU MREŽ NVO NA EU RAVNI NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA …

Podpora se nameni delovanju mreže v letu 2020.

VREDNOST RAZPISA

Za sklop 1 je na voljo 10.500.000 EUR, za sklop 2 pa 1.600.000 EUR

ROK PRIJAVE do 25. 9. 2019

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na razpis se lahko prijavijo evropske mreže NVO, ki so z Evropsko Komisijo sklenile štiriletni okvirni partnerski sporazum za obdobje 2018-2021 v okviru razpisa VP/2017/015 v letu 2017.

 

Več na spletni strani https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=571&furtherCalls=yes