15

mar

PODJETNIŠKI ZAJTRK NA OOZ GORNJA RADGONA S TEMO – ŠTIPENDIJSKA SHEMA ZA POMURJE

PODJETNIŠKI ZAJTRK NA OOZ GORNJA RADGONA S TEMO – ŠTIPENDIJSKA SHEMA ZA POMURJE

Na OOZ G.Radgona pričenjamo s tematskimi »Podjetniškimi zajtrki«. Za prvo naše srečanje pripravljamo predstavitev Regijske štipendijske sheme Pomurje.

PORA, razvojna agencija G. Radgona je bila izbrana za izvajalca Regijske sheme kadrovskih štipendij in za to dobila javna pooblastila s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V okviru tega PORA vsako leto (do leta 2022, ko se projekt konča) objavlja javni poziv podjetjem (vsem gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom ter javnim zdravstvenim zavodom), da se prijavijo na razpis in s tem pridobijo min. 50% sofinanciranja za izplačane kadrovske štipendije. Če se dijak izobražuje na izobraževalnem programu, ki je bil s strani vlade RS identificiran kot deficitaren (v dokumentu, ki se imenuje "Politika štipendiranja (2015-2019)"), pa lahko delodajalec pridobi celo 70% sofinanciranja. Zneski so navzgor omejeni, in sicer za 50% sofinanciranje je maksimalni znesek sofinanciranja enak 30% vsakokratne minimalne plače, za 70% sofinanciranje pa je najvišji znesek sofinanciranja enak 40% minimalne plače. Razpis za tekoče šolsko/študijsko leto je odprt še do konca aprila. Delodajalec lahko tudi med letom sklene pogodbo o štipendiranju, vendar potem načeloma štipendistu pripada znesek štipendije od začetka šolskega/študijskega leta.

 

Dragi obrtniki in podjetniki, pridružite se nam na našem »Podjetniškem zajtrku« v sejni sobi OOZ G.Radgona v sredo, 20.marca 2019 ob 8.uri.