Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija finančno podpreti izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za vsaj 2500 mladih.

Preberite več...

NAMEN JAVNEGA POZIVA je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Preberite več...

PREDMET JAVNEGA POZIVA so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).

Preberite več...

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je čimprejšnja in ciljno usmerjena identifikacija, aktiviranje, usposabljanje in vodenje ustreznega tima za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za učitelja začetnika ter krepitev kompetenc učitelja začetnika v izobraževanju in usposabljanju na prehodu iz izobraževanja v poklic oziroma zaposlitev.

Preberite več...

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.

Preberite več...

Občina Gornja Radgona objavlja javni razpis za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2019.

Preberite več...

PREDMET POZIVA: predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki bodo v primeru odobritve sofinanciranja s strani programskega področja LIFE za leto 2019, upravičeni tudi do sofinanciranja s sredstvi Ministrstva.

Preberite več...

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2019, ki podpirajo cilje javnega razpisa.

Preberite več...

RAZPISUJE: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije.

Besedilo navedenega javnega razpisa bo od dne 14. 6. 2019 dalje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Preberite več...

RAZPISUJE: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 14. 6. 2019 in se izteče dne 15. 7. 2019.

Preberite več...
Stran 1 od 41