08

jan

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2017

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2017


Javni poziv in vsa zahtevana dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstva za javno upravo pod rubriko NEVLADNE ORGANIZACIJE/aktualno: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018001.pdf