Kakšno je poslanstvo razvojne agencije PORA ?

 

Občina Gornja Radgona je zaradi teženj in želja svojih občanov po učinkovitejšem reševanju gospodarske problematike, aktiviranju podjetniških idej, intenzivnejšem razvoju kmetijstva ter razvoju občine v smeri pridobivanja novih delovnih mest, ustanovila javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, ki skrbi za nemoten in učinkovit razvoj na vseh področjih.

Vizija javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona je postati pobudnik in ustvarjalec aktivnosti za razvoj na vseh področjih gospodarstva in negospodarstva občine Gornja Radgona, ki bo skupaj z občani učinkovito soustvarjala okolje, v katerem bo prijetno živeti in prijetno delati.

Poslanstvo javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona opredeljujemo z naslednjimi nalogami:

 

Spremljanje razpisov

Spremljanje razpisov na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

 

Svetovanje in priprava vlog

Svetovanje in priprava vlog ter pomoč pri pripravi in izdelavi dokumentacije za sofinanciranja na natečajih in razpisih v državi in tujini za potrebe ustanoviteljice, ter vseh zainteresiranih.

 

Koordiniranje aktivnosti

koordiniranje aktivnosti pri pospeševanju socialno-ekonomskega razvoja celotnega območja,

 

Izdelava lokalnih razvojnih strategij

Koordiniranje aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij in aktivno sodelovanje pri izvajanju širše regionalne razvojne strategije.

 

Pripravljanje in aktiviranje

Pripravljanje in aktiviranje razvojnih programov.

 

Svetovanje in razvoj

Svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost.

 

Sodelovanje pri povezovanju

Sodelovanje pri povezovanju različnih kapacitet na področju raziskav in razvoja.

 

Svetovanje in strokovna pomoč

Svetovanje in strokovna pomoč obstoječim in potencialnim podjetnikom.

 
 

Opravljanje storitev za podjetnike

Opravljanje storitev za podjetnike (svetovanje in posredovanje raznih informacij, pomoč pri izdelavi in uresničevanju razvojnih projektov, pomoč in svetovanje pri pridobivanju finančnih virov, pomoč pri izdelavi in pripravi dokumentacije za pridobitev finančnih sredstev . . . ).

 

Organiziranje in sodelovanje

Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev, seminarjev in predavanj.

 

SODELUJEMO


Sodelujemo z naslednjimi organizacijami in organi